موسسه خیریه نسیم وصال نیکان
حال این پدر و مادر سرطانی خوب نیست+گزارش عملکرد

مادری ست 59 ساله، بیش از دو سال است به سرطان سینه مبتلا شده است تاکنون بارها باکمک شما پیگیر وضعیت درمانی خود شده است. در حال حاضر نیاز به دارو و مراجعه برای ماموگرافی و آزمایشات برای جلوگیری از عود بیماری دارد.متاسفانه همسر ایشان نیز به بیماری سرطان مبتلا است و هزینه درمان پدر و مادر برای خانواده بسیار سنگین است.منبع درآمدی ندارند و تنها پسرشان با کارگری هزینه خوردوخوراک را تهیه می کند.هموطنان خیر  با کمک های خود در جهت درمان این پدر و مادر یاریگر ما باشید که قطعا دعای خیرشان بدرقه راه شما عزیزان خواهد بود.

به استحضار میرساند برای پرونده این مادر بیمار نیزمبلغ چندین ماه دارو جمع آوری وبه حاب ایشان جهت درما واریز شد.اجرکم عندالله

✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:

https://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

  شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465